Our Freedom
& Yours

EUROATLANTYCKIE FORUM
DEMOKRACJI I BEZPIECZEŃSTWA

young-leaders-summer-school-poster

Szkoła Młodych Liderów - Zapraszamy Do udziału!

Serdecznie zapraszamy młodych liderów lokalnych społeczności zainteresowanych problematyką społeczeństwa obywatelskiego, wartościami demokratycznymi i liberalnymi do udziału w Szkole Młodych Liderów – dwutygodniowym programie seminariów, spotkań i wizyt studyjnych w różnych instytucjach publicznych i miejscach pamięci w Polsce.

Szkoła Liderów powiązana jest z Euroatlantyckim Forum Demokracji i Bezpieczeństwa: Our Freedom and Yours, które odbędzie się w dniach 10-11 września 2023 roku w Krakowie. Szkoła Liderów odbędzie się po Forum Euroatlantyckim, w dniach 12-25 września 2023 roku. Wydarzenie obejmie cztery wizyty studyjne: w Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, w biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie, w siedzibie Frontexu UE oraz w Muzeum Solidarności w Gdańsku. W każdym z tych miejsc uczestnicy wezmą udział w wycieczkach z przewodnikiem i dyskusjach.

Szkoła skierowana jest do młodych liderów lokalnych społeczności, zainteresowanych tematyką społeczeństwa obywatelskiego, wartościami demokratycznymi i liberalnymi. Językiem wykładowym będzie angielski.

Program szkoły, a także związane z nią wyjazdy, mają na celu pogłębienie refleksji i umiejętności interpersonalnych wśród osób z regionu Europy, Eurazji i Bliskiego Wschodu zaangażowanych w działalność obywatelską oraz zwiększenie ich wrażliwości na krzyżowanie się historii, demokracji, ruchów obywatelskich i tendencji autorytarnych. Wśród elementów służących do sprawdzenia jej wyników znajdą się dwa kwestionariusze – jeden zostanie wysłany do uczestników po przyjęciu ich aplikacji, a drugi wysłany zostanie po zakończeniu wszystkich działań związanych ze szkołą. Oba będą miały formę kwestionariusza samooceny, w którym uczestnicy wskażą na skali swoje kompetencje społeczne i przywódcze, a także opinie i poglądy związane ze znaczeniem demokracji i wartości liberalnych oraz refleksją nad historią.

Uczestnicy zostaną wybrani na drodze konkursu. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza na stronie internetowej w nieprzekraczalnym terminie do 28 sierpnia 2023 roku. Oprócz podstawowych informacji skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i zadamy im szczegółowe pytania dotyczące motywacji, wcześniejszego doświadczenia, wykształcenia itp.

Aktualności