Our Freedom
& Yours

Euroatlantyckie Forum Demokracji i Bezpieczeństwa

“We must plan for freedom, and not only for security, if for no other reason than
only freedom can make security more secure.”

Karl R. Popper, The Open Society and Its Enemies

O Projekcie

Euroatlantyckie Forum Demokracji i Bezpieczeństwa: Our Freedom and Yours poświęcone jest analizie i dyskusji na temat zmian społecznych i geopolitycznych mających wpływ na demokracje na całym świecie oraz w konkretnym kontekście obszaru Europy Środkowo-Wschodniej i Eurazji.

 • Procesy takie jak wzrost populizmu, tendencje autorytarne oraz polaryzacja osłabiają demokracje od wewnątrz. Zbiegają się one z zewnętrznymi zagrożeniami ze strony autokratycznych reżimów, które chcą zdestabilizować liberalny, oparty na zasadach, porządek międzynarodowy. Wierzymy, że wewnętrzne i międzynarodowe wyzwania dla demokracji i międzynarodowego porządku opartego na zasadach są ze sobą ściśle powiązane.

 • Zbyt często zjawiska takie jak autokratyzacja, populistyczny nacjonalizm i wojny kulturowe były analizowane bez kontekstu współistnienia na arenie międzynarodowej. Podobnie, międzynarodowe wyzwania, takie jak wojny handlowe, wojny zastępcze czy agresywna polityka zagraniczna, były badane bez poświęcania zbyt wiele uwagi ich wewnętrznemu kontekstowi. Stąd wynika potrzeba szczerej i dogłębnej dyskusji na temat stanu społeczeństw demokratycznych w kontekście zmieniającego się porządku międzynarodowego.

 • Otwarte społeczeństwa mają swoich wrogów, ale mają też zdolność do autorefleksji. Euroatlantyckie Forum Demokracji i Bezpieczeństwa: Our Freedom and Yours stanowi platformę do takiej właśnie autorefleksji. Projekt składa się z dwóch części: konferencji oraz Szkoły Młodych Liderów. W konferencji wezmą udział decydenci, intelektualiści, dziennikarze i naukowcy.

 • Procesy społeczne skutkujące spadkiem zaufania do liberalnej demokracji zbiegają się z rosnącą atmosferą niepewności, wynikającą z szeregu czynników ponadnarodowych: kryzysów finansowych i uchodźczych, globalnej pandemii COVID-19 i większej rywalizacji o władzę. W Europie, a zwłaszcza w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, największym źródłem niepewności jest agresywna, neoimperialna polityka Rosji wobec Ukrainy.

 • Po pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę pojawiło się wiele sygnałów wejście w nową erę globalnych stosunków międzynarodowych. Rosyjska agresja została powszechnie zinterpretowana jako oznaka transformacji struktury międzynarodowej. Prezydent Joe Biden konceptualizował ten nowy porządek międzynarodowy jako globalne starcie między demokracją a autorytaryzmem. Zarówno przez międzynarodowych obserwatorów, jak i decydentów, agresja Rosji na jej sąsiada jest interpretowana z jednej strony jako wyraz odwiecznych imperialnych aspiracji Rosji, a z drugiej - jako odzwierciedlenie rywalizacji wielkich mocarstw.

 • Forum ma na celu zbadanie natury tych zjawisk i procesów. Jego celem jest zgromadzenie liderów politycznych, intelektualistów i profesjonalistów medialnych w celu omówienia sposobów obrony i wzmacniania demokracji we współzależnym świecie.

 • Procesy takie jak wzrost populizmu, tendencje autorytarne oraz polaryzacja osłabiają demokracje od wewnątrz. Zbiegają się one z zewnętrznymi zagrożeniami ze strony autokratycznych reżimów, które chcą zdestabilizować liberalny, oparty na zasadach, porządek międzynarodowy. Wierzymy, że wewnętrzne i międzynarodowe wyzwania dla demokracji i międzynarodowego porządku opartego na zasadach są ze sobą ściśle powiązane.

 • Zbyt często zjawiska takie jak autokratyzacja, populistyczny nacjonalizm i wojny kulturowe były analizowane bez kontekstu współistnienia na arenie międzynarodowej. Podobnie, międzynarodowe wyzwania, takie jak wojny handlowe, wojny zastępcze czy agresywna polityka zagraniczna, były badane bez poświęcania zbyt wiele uwagi ich wewnętrznemu kontekstowi. Stąd wynika potrzeba szczerej i dogłębnej dyskusji na temat stanu społeczeństw demokratycznych w kontekście zmieniającego się porządku międzynarodowego.

 • Otwarte społeczeństwa mają swoich wrogów, ale mają też zdolność do autorefleksji. Euroatlantyckie Forum Demokracji i Bezpieczeństwa: Our Freedom and Yours stanowi platformę do takiej właśnie autorefleksji. Projekt składa się z dwóch części: konferencji oraz Szkoły Młodych Liderów. W konferencji wezmą udział decydenci, intelektualiści, dziennikarze i naukowcy.

 • Procesy społeczne skutkujące spadkiem zaufania do liberalnej demokracji zbiegają się z rosnącą atmosferą niepewności, wynikającą z szeregu czynników ponadnarodowych: kryzysów finansowych i uchodźczych, globalnej pandemii COVID-19 i większej rywalizacji o władzę. W Europie, a zwłaszcza w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, największym źródłem niepewności jest agresywna, neoimperialna polityka Rosji wobec Ukrainy.

 • Po pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę pojawiło się wiele sygnałów wejście w nową erę globalnych stosunków międzynarodowych. Rosyjska agresja została powszechnie zinterpretowana jako oznaka transformacji struktury międzynarodowej. Prezydent Joe Biden konceptualizował ten nowy porządek międzynarodowy jako globalne starcie między demokracją a autorytaryzmem. Zarówno przez międzynarodowych obserwatorów, jak i decydentów, agresja Rosji na jej sąsiada jest interpretowana z jednej strony jako wyraz odwiecznych imperialnych aspiracji Rosji, a z drugiej - jako odzwierciedlenie rywalizacji wielkich mocarstw.

 • Forum ma na celu zbadanie natury tych zjawisk i procesów. Jego celem jest zgromadzenie liderów politycznych, intelektualistów i profesjonalistów medialnych w celu omówienia sposobów obrony i wzmacniania demokracji we współzależnym świecie.

“Musimy planować dla wolności, a nie tylko dla bezpieczeństwa, a to dlatego, że tylko wolność może uczynić bezpieczeństwo bezpieczniejszym”

Karl R. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie

Aktualności

 • Agenda

  Projekt zakłada organizację dwudniowej międzynarodowej konferencji w Krakowie przy udziale uczestników z Europy i Stanów Zjednoczonych. Forum będzie miało na celu zidentyfikowanie i opisanie zmian zachodzących w liberalnych demokracjach w regionie euroatlantyckim oraz określenie ich skali i skutków. Forum składać się będzie z 6 paneli odbywających się na przestrzeni dwóch dni. W każdym z nich weźmie udział 5-6 panelistów.

 • 10-11 Września Kraków

  Planowana data konferencji to 10-11 września 2023 roku. Wydarzenie relacjonowane będzie na różnych platformach mediów społecznościowych, co pozwoli na dotarcie do większej liczby odbiorców. Nagrania audiowizualne z konferencji będą również dostępne na stronie internetowej.

 • Agenda

  Projekt zakłada organizację dwudniowej międzynarodowej konferencji w Krakowie przy udziale uczestników z Europy i Stanów Zjednoczonych. Forum będzie miało na celu zidentyfikowanie i opisanie zmian zachodzących w liberalnych demokracjach w regionie euroatlantyckim oraz określenie ich skali i skutków. Forum składać się będzie z 6 paneli odbywających się na przestrzeni dwóch dni. W każdym z nich weźmie udział 5-6 panelistów.

 • 10-11 Września Kraków

  Planowana data konferencji to 10-11 września 2023 roku. Wydarzenie relacjonowane będzie na różnych platformach mediów społecznościowych, co pozwoli na dotarcie do większej liczby odbiorców. Nagrania audiowizualne z konferencji będą również dostępne na stronie internetowej.

10

Niedziela

11

Poniedziałek

Bezpieczne demokracje

Demokratyzacja bezpieczeństwa

10.00 Uwagi wstępne

10:00-10.30 Mark Brzeziński – przemówienie inauguracyjne

Mamy zaszczyt zaprosić na spotkanie z naszym keynote speakerem, Markiem Brzezińskim, Ambasadorem USA w Polsce, który podczas swojego przemówienia zarysuje problemy omawiane w kolejnych panelach, a także zastanowi się nad wyzwaniami stojącymi przed demokracją i bezpieczeństwem z perspektywy dyplomaty.

10.30-11.30 Przywództwo polityczne w erze zakłóceń

Niestabilność współczesnych czasów niesie za sobą wiele konsekwencji, wśród których znajduje się osłabienie autorytetu władzy. Czego potrzeba politykom, aby zyskać zaufanie społeczne konieczne dla utrzymania pozycji?

10.30-11.45 Ukraina, NATO i rywalizacja wielkich mocarstw

Ten panel będzie poświęcony wyzwaniom stojącym przed Ukrainą i NATO w kontekście rywalizacji wielkich mocarstw. Długoterminowe rezultaty i konsekwencje agresji Rosji na Ukrainę nie są jeszcze znane – możemy jednak dostrzec kilka ważnych trendów, które wiążą się z tym krytycznym momentem dla przyszłości porządku i instytucji międzynarodowych. Prelegenci omówią kontekst historyczny, bieżące wydarzenia i potencjalne przyszłe scenariusze obecnej sytuacji Ukrainy i reszty świata.

11.45-13.00 Populizm i poszukiwanie godności

Populizm, wymieniany wśród najważniejszych współczesnych wyzwań stojących przed liberalnymi demokracjami, zwłaszcza w kontekście szybkiego rozwoju mediów społecznościowych i związanych z nimi zjawiskami. Członkowie panelu zastanowią się nad możliwymi długofalowymi skutkami prowadzenia takiej narracji politycznej.

12.00-13.15 Obrona porządku opartego na zasadach przed neoimperializmem

Panel zarysuje wątki w nową dynamikę geopolityczną i jej związki z międzynarodowym porządkiem opartym o zasady, a zwłaszcza o wątki suwerenności, współpracy międzynarodowej i dyplomacji.

13.00-14.00 Lunch

13.15-14.15 Lunch

14.00-15.00 Implikacje wojny Rosji przeciwko Ukrainie

Rok 2022 był punktem zwrotnym – przede wszystkim dla mieszkańców zaatakowanej przez Rosję Ukrainy, ale także dla polityki światowej. Długoterminowe skutki wojny dla Ukrainy i reszty świata jeszcze nie są znane, ale dotychczas znany nam rozkład sił i porządek międzynarodowy ulegają redefinicji.

14.15-15.30 Zmieniające się konteksty integracji i bezpieczeństwa europejskiego

W ostatnich latach dyskurs publiczny coraz częściej powraca do tradycyjnych wątków związanych z bezpieczeństwem – w tym z rywalizacją wielkich mocarstw. Jednocześnie, zwłaszcza od czasu wybuchu pandemii COVID-19, pojęcie „bezpieczeństwa” oraz „integracji” zaczęły padać także w obszarach takich jak polityka gospodarcza i zdrowotna. W polityce migracyjnej, najbardziej wyraźną zmianą, która ma miejsce, w szczególności od czasu tak zwanego "kryzysu uchodźczego" w 2015 r., jest militaryzacja granic w Europie – w szczególności militaryzacja zewnętrznej granicy UE.

15.15-16.15 Zwalczanie polaryzacji i dezinformacji

Zjawiska polaryzacji i dezinformacji oraz ich wpływ na nastroje polityczne, nieodłącznie związane ze wzrostem znaczenia mediów społecznościowych, są teraz szeroko opisywane, zwłaszcza w kontekście agresji Rosji na Ukrainie. Uczestnicy panelu zastanowią się nad sposobami walki z postępującą polaryzacją w zakresie coraz większej ilości obszarów rzeczywistości politycznej.

15.45-16.45 Wzrost Chin i wyzwania dla NATO

Agresywna polityka Chin w regionie Azji Wschodniej została formalnie uznana za „systemowe wyzwanie” dla wartości, interesów i bezpieczeństwa NATO. Agresja Rosji na Ukrainę sprawiła, że Zachód inaczej rozpatruje wyzwanie rosnących w siłę Chin.

16.15-17.15 Rola społeczeństwa obywatelskiego w ograniczaniu polaryzacji politycznej

Rola społeczeństwa obywatelskiego we współczesnym układzie sił i władzy we wszystkich regionach świata coraz bardziej się zwiększa, także w obszarze walki z postępującą polaryzacją.

16.45-17.45 Myślenie o Wielkiej Strategii dla Polski

17:45  Pożegnalny koktajl

11

Poniedziałek

Demokratyzacja bezpieczeństwa

10:00-10.30 Mark Brzeziński – przemówienie inauguracyjne

Mamy zaszczyt zaprosić na spotkanie z naszym keynote speakerem, Markiem Brzezińskim, Ambasadorem USA w Polsce, który podczas swojego przemówienia zarysuje problemy omawiane w kolejnych panelach, a także zastanowi się nad wyzwaniami stojącymi przed demokracją i bezpieczeństwem z perspektywy dyplomaty.

10.30-11.45 Ukraina, NATO i rywalizacja wielkich mocarstw

Ten panel będzie poświęcony wyzwaniom stojącym przed Ukrainą i NATO w kontekście rywalizacji wielkich mocarstw. Długoterminowe rezultaty i konsekwencje agresji Rosji na Ukrainę nie są jeszcze znane – możemy jednak dostrzec kilka ważnych trendów, które wiążą się z tym krytycznym momentem dla przyszłości porządku i instytucji międzynarodowych. Prelegenci omówią kontekst historyczny, bieżące wydarzenia i potencjalne przyszłe scenariusze obecnej sytuacji Ukrainy i reszty świata.

12.00-13.15 Obrona porządku opartego na zasadach przed neoimperializmem

Panel zarysuje wątki w nową dynamikę geopolityczną i jej związki z międzynarodowym porządkiem
opartym o zasady, a zwłaszcza o wątki suwerenności, współpracy międzynarodowej i dyplomacji.

13.15-14.15 Lunch

14.15-15.30 Zmieniające się konteksty integracji i bezpieczeństwa europejskiego

W ostatnich latach dyskurs publiczny coraz częściej powraca do tradycyjnych wątków związanych z bezpieczeństwem – w tym z rywalizacją wielkich mocarstw. Jednocześnie, zwłaszcza od czasu wybuchu pandemii COVID-19, pojęcie „bezpieczeństwa” oraz „integracji” zaczęły padać także w obszarach takich jak polityka gospodarcza i zdrowotna. W polityce migracyjnej, najbardziej wyraźną zmianą, która ma miejsce, w szczególności od czasu tak zwanego "kryzysu uchodźczego" w 2015 r., jest militaryzacja granic w Europie – w szczególności militaryzacja zewnętrznej granicy UE.

15.45-16.45 Wzrost Chin i wyzwania dla NATO

Agresywna polityka Chin w regionie Azji Wschodniej została formalnie uznana za „systemowe wyzwanie” dla wartości, interesów i bezpieczeństwa NATO. Agresja Rosji na Ukrainę sprawiła, że Zachód inaczej rozpatruje wyzwanie rosnących w siłę Chin.

16.45-17.45 Myślenie o Wielkiej Strategii dla Polski

17:45  Pożegnalny koktajl

Rejestracja

Zapisy zakończone

Szkoła Młodych Liderów

Szkoła ma na celu zgromadzenie młodych ludzi z regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Eurazji, aspirujących do stania się młodymi liderami społeczeństwa obywatelskiego.

Celem Szkoły Młodych Liderów jest stworzenie sprzyjającego środowiska edukacyjnego, w którym uczestnicy zdobędą wiedzę i kompetencje pozwalające im opracować zasadę skutecznej harmonizacji procesów demokratyzacji i wspierania rządów prawa ze społeczeństwem obywatelskim w ich społecznościach. Ponadto platforma pomoże rozwinąć kompetencje przywódcze i społeczne uczestników oraz wzmocni ich dalszą działalność społeczną i obywatelską.

O Nas

Fundacja Instytut Studiów Strategicznych z siedzibą w Krakowie istnieje już od 30 lat.
311503314_217937063892800_1766977283283339644_n
 • Fundacja ISS działa w zakresie stosunków międzynarodowych, budowania demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, wspierania organizacji pozarządowych oraz edukacji. W ramach swojej działalności Fundacja organizowała i dalej organizuje działania obywatelskie, takie jak debaty, konferencje, wizyty studyjne, warsztaty, szkolenia i publikacje.

 • ISS działa w sposób nieprzerwany, realizując projekty z dotacji publicznych oraz środków pozyskanych z działalności gospodarczej. Fundacja działa na skalę międzynarodową, krajową oraz lokalną. ISS zorganizował do tej pory 30 międzynarodowych konferencji na temat bezpieczeństwa współsponsorowanych m.in. przez Kwaterę Główną NATO i Fundację Konrada Adenauera. Za każdym razem były to 1-2-dniowe wydarzenia dla minimum 120 osób.

 • Na swoim koncie ISS ma również szereg projektów edukacyjnych organizowanych ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (program RITA) oraz kilka projektów edukacyjnych dotyczących samorządności lokalnej finansowanych z funduszy strukturalnych UE.

2019

W 2019 roku ISS stworzył Krakowską Konferencję Bezpieczeństwa "Czy NATO sprosta nowym wyzwaniom bezpieczeństwa" we współpracy z Kwaterą Główną NATO. W tym samym roku zorganizowane zostały dwa Dialogi Obywatelskie, w których udział wzięło ponad 300 osób, w partnerstwie z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim. We współpracy z Urzędem Miasta Krakowa Fundacja zorganizowała debatę "15 lat w Unii Europejskiej" oraz cykl warsztatów dla młodzieży "Obywatelski Kraków", których celem było pogłębienie wiedzy na temat demokracji, społeczeństwa obywatelskiego oraz aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu obywatelskim.

2020

W 2020 roku zorganizowana została kolejna konferencja, tym razem w formie zdalnej, poświęcona bezpieczeństwu – "Czy pandemia zmieni globalną architekturę bezpieczeństwa" w partnerstwie z Kwaterą Główną NATO, Fundacją K. Adenauera i Konsulatem USA w Krakowie. Miejsce miały także dwie debaty w cyklu "Europa z pierwszej ręki" we współpracy z KE oraz projekt edukacyjny "Klikasz i masz! - UE i NATO - to proste!" na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa (zajęcia zdalne dla licealistów). ISS zrealizował także projekt rozwojowy (usprawnienie sieci komputerowej) z Funduszu Pomocowego PAFW.

2021

W 2021 r. zorganizowana została XXX Konferencja Bezpieczeństwa "NATO-USA-Unia Europejska, nowe otwarcie, nowe wyzwania" we współpracy z NATO i Fundacją Konrada Adenauera, przy udziale 180 uczestników w formie zdalnej. Fundacja przeprowadziła również cykl debat na zlecenie Komisji Europejskiej pod wspólnym tytułem "Europa dla młodych": 1) Praworządność: Polska i Unia Europejska na kursie kolizyjnym, 2) Bezpieczeństwo za prawa obywatelskie? Czy naprawdę tego chcemy? 3) Recepta na zdrowie, 4) Powietrze po krakowsku, 5) Migrować czy zostać - o unijnym rynku pracy z perspektywy młodych. Odbyły się również debaty "Patent na Polskę" oraz "Kto zjada nasze podatki - rachunek zysków i strat młodego pokolenia".

Od 8 lat...

…ISS prowadzi program "Nie wystarczy być... kobietą" poświęcony samorozwojowi kobiet, ich pozycji w biznesie, polityce i przedsiębiorstwach oraz łączeniu życia prywatnego z pracą zawodową.

Od wielu lat...

…prowadzone są projekty badawcze i edukacyjne dotyczące historii Żydów w Małopolsce oraz losów Polaków zamordowanych i represjonowanych za pomoc Żydom w czasie II wojny światowej. Fundacja jest wydawcą kilku publikacji oraz książek na ten temat.

Nasi Partnerzy

Casimir Pulaski Foundation
Casimir Pulaski Foundation
North Atlantic Treaty Organization
North Atlantic Treaty Organization