Our Freedom
& Yours

EUROATLANTYCKIE FORUM
DEMOKRACJI I BEZPIECZEŃSTWA

young-leaders-summer-school-poster

Szkoła Młodych Liderów

Serdecznie dziękujemy za udział i zainteresowanie Szkołą Liderów, dwutygodniowym projektem związanym z Euroatlantyckim Forum Demokracji i Bezpieczeństwa: Wolność Nasza i Wasza, składającym się z warsztatów, wykładów i wizyt studyjnych dla młodych osób zainteresowanych społeczeństwem obywatelskim i kwestiami demokracji.

W programie wzięło udział dziesięciu uczestników z Białorusi, Gruzji, Etiopii, Jordanii, Mołdawii, Ukrainy i Hiszpanii. Po Euroatlantyckim Forum na rzecz Demokracji i Bezpieczeństwa w Krakowie w dniach 10 i 11 września 2023 r., wysłuchali wykładów i wzięli udział w żywych dyskusjach warsztatowych.

Podczas warsztatów Democracy Support uczestnicy wysłuchali ekspertów specjalizujących się w następujących regionach: Europa, Ameryka Północna, Azja i Bliski Wschód, prowadzonych przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: dr Katarzynę Zielińską, dr Małgorzatę Lisińską, dr Łukasza Fyderka, dr Adriana Bronę. Podczas Leadership Workshop prowadzonego przez Małgorzatę Zacharę-Szymańską i profesora Bryana Robertsa uczestnicy dyskutowali o przywództwie oraz wyzwaniach i kobietach w pozycji władzy na świecie. Kolejne warsztaty – Authoritarian Challenge Seminar i Desinformation Workshop wiązały się z wyzwaniami współczesnego świata, kwestiami dezinformacji i jej powiązaniami z autorytaryzmem. Następnie, podczas dedykowanego Media Study Tour& Historical Memory and Policymaking prowadzonego przez dr Joannę Dyduch, uczestnicy odwiedzili siedzibę Radia RMF FM w Krakowie, największej polskiej rozgłośni radiowej, a także zwiedzili Muzeum Kościuszkowskie w Krakowie.

Po wykładach i warsztatach uczestnicy zostali zaproszeni do wzięcia udziału w Auschwitz Memorial Study Tour, odwiedzili także Instytut Praw Człowieka w Oświęcimiu i porozmawiali z Alicją i Zbigniewem Bartuś. W ostatnich dniach projektu uczestnicy udali się do Gdańska, gdzie w Europejskim Centrum Solidarności rozmawiali z senatorem Sławomirem Rybickim.

 

Serdecznie dziękujemy za udział i mamy nadzieję, że wykłady i spotkania pozwoliły uczestnikom na głębszą refleksję nad procesami demokratycznymi. 

Aktualności